“ทั้งหมดนี้ แม่ขอมอบให้” ทำความรู้จัก ‘พระกุณฑล’ ตกทอดจาก “พระพันปีหลวง” พระราชทานให้ “ราชินีสุทิดาฯ”

13 มกราคม 2020 | Slide
Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ๓ มิ.ย ๒๕๖๒

Loading...


ราชาภิเษกสมรส
– เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
– เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

‘พระกุณฑล’ หรือ ‘ตุ้มหู’ เป็นมรดกตกทอดจาก ‘พระพันปีหลวง’ ที่ท่านทรงเมตตา พระราชทานให้แก่ ‘ราชินีสุทิดาฯ’ ที่มีความสวยงาม เพื่อทรงนำไปประดับยามออกราชพิธีต่างๆ ถือเป็นสายใยของบรมศานุวงศ์ ทำปวงชนชาวไทยปลื้มปิติ

Loading...

Loading...