เผยออกมาแล้ว สาเหตุที่ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” ฉลองพระองค์ด้วยชุดเปิด ‘พระอังสกุฏ(หัวไหล่)’

20 มกราคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

จากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย และนางกราซีตา โตเลนตีโน ภริยา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาส จะพ้นจากหน้าที่ (ออก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Loading...

ด้วยการนี้ พระนางเจ้าสุทิดาฯ’ ฉลองพระองค์ด้วยชุดเปิด ‘พระอังสกุฏ’ (พระอังสกุฏ=หัวไหล่ ฉลองพระองค์ในชุดเปิดหัวไหล่) เนื่องจากพระองค์เสด็จฯพบผู้ที่มียศต่ำกว่า ไม่ได้เข้าร่วมราชพิธีที่เป็นทางการ การฉลองพระองค์ด้วยชุดแขนกุด จึงเป็นการเพียงพบทูตฯ หรือนายกรัฐมนตรี หรือ คณะนายกรัฐมนตรี และบุคคลอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความเป็นพระองค์เอง

Loading...

Loading...