เสี้ยววินาทีสุดอบอุ่น “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเอื้อมพระหัตถ์ประคอง “พระราชินีสุทิดาฯ” เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ (ชมคลิป)

21 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

จากเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม เวลา 15.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Loading...

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ฯ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลรายงานการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ รับพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รับพระราชทานสัญลักษณ์การ Kick Start กราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทอดพระเนตรเครื่องมือแพทย์พระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญเปิดห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข และทอดพระเนตรภายใน ห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุขนิทรรศการต่างๆ ที่จัดแสดงภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตามลำดับ

Loading...

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พระราชทานสัญลักษณ์การ Kick Start แก่พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และพระราชทานวิดีทัศน์แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เสด็จฯ ไปยังจุดแสดงเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ทอดพระเนตรเครื่องมือแพทย์พระราชทาน



จากนั้น เสด็จฯ ไปยัง ห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย ห้องสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข และทอดพระเนตรนิทรรศต่างๆ ที่จัดแสดงภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตามลำดับ ประกอบด้วย นิทรรศการระบบของสาธารณสุขที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของผู้ต้องขังและการดำเนินการของเรือนจำ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศานุวงศ์ นิทรรศการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทอดพระเนตรการแสดงผลงาน งานวาดกับงานปั้นเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขัง

Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินเยี่ยม และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วยที่เตียง จำนวน 11 คน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยม และพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วยที่เตียง จำนวน 10 คน ก่อนเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรภายในห้องคัดกรองภาพรังสีทรวงอก โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

ขอบคุณที่มา  RoyalFamilyTH





Loading...