สิ้นชีพิตักษัยแล้ว “หม่อมเจ้าประภาพันธุ์” พระปัยยิกา(ทวด) “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

26 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ทางเพจบนเฟซบุ๊ก เรารักท่านหญิงประภาพันธุ์ฯ ได้โพสต์เผยแพร่ข้อความว่า…

Loading...

“ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ได้สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริพระชันษา 90 ปี 3 เดือน ก่อน 7 นาฬิกาของเช้าวันนี้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร”

สำหรับหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือรองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับ หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

Loading...

แต่พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่มีพระชันษาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช รวมถึงเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4ท่านหญิงมีพระฐานันดรศักดิ์เป็น “หม่อมเจ้าหญิง” ต่อมาได้ทรงลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์ เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรี โกสีย์ กรโกสียกาจ (ขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโท) กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2504

Loading...

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ (เจ้านาย) ฝ่ายใน ซึ่งได้พระราชทานเบี้ยหวัดจากท้องพระคลังข้างที่เป็นประจำทุกปี ตลอดทั้งยังคงใช้คำราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าตามเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ หนึ่งในพระยูรญาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเรียกท่านหญิงว่า “ท่านทวด” เพราะมีศักดิ์เป็นพระปัยยิกา

Loading...