“หม่อมฉันไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติ” เมื่อความรักเกิดขึ้นระหว่างเจ้าฟ้าสูงศักดิ์กับหญิงสามัญชน

23 พฤษภาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่านั้น ทรงเป็นแม่ของล้นเกล้ากษัตริย์ของชาวไทยถึง ๒ พระองค์ด้วยกัน

Loading...

คือ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๙ ซึ่งแม้สมเด็จย่านั้นจะต้องเลี้ยงดูพระธิดาและพระโอรส ถึงสามพระองค์ เพียงลำพัง นับแต่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงจากไป ก็ไม่ได้ทำให้สมเด็จย่าบกพร่องแต่อย่างใด หากแต่กลับเลี้ยงดูพระธิดาและพระโอรสได้ดี จนได้เป็นถึง กษัตริย์ถึง ๒ พระองค์ โดยเพจ เรื่องเล่าของรอยใบลานได้โพสต์ภาพข้อความระบุถึง คำกราบทูลของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กราบทูลถึงพระชชนีของพระองค์ว่า “สังวาลย์เป็นกำพร้า แต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติ ต้องเกิดเป็นอย่างนั้น ต้องเกิดเป็นอย่างนี้ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หม่อมฉันเลือกคนดี ทุกข์สุขเป็นเรื่องของหม่อมฉันเอง”

คำกราบทูลของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ที่มีต่อพระชนนี สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (พระยศในขณะนั้น) เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ เป็นข้อความที่ผมประทับใจเสมอมา เพราะได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในพระหฤทัยที่จะทรงเสกสมรสกับสตรีที่พระองค์ปฏิพัทธิ์ โดยมิได้ทรงคำนึงถึงพระอิสริยยศอันสูงส่งที่อาจเป็นอุปสรรคในชีวิตคู่ของพระองค์ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เราชาวไทยได้เห็นแล้วว่า ทรงเลือกผู้หญิงไม่ผิด สตรีผู้นี้นอกจากจะวางตัวในฐานะสะใภ้หลวงของราชสกุลมหิดลอย่างดีเยี่ยมแล้ว ในกาลต่อมายังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ดีของพระเจ้าแผ่นดินถึง ๒ พระองค์อีกด้วย

Loading...

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง พลตำรวจเอกหญิง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระนามเดิม: สังวาลย์ ตะละภัฏ; พระราชสมภพ: 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ณ จังหวัดนนทบุรี — สวรรคต: 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ณ กรุงเทพมหานคร) เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า ทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่า “แม่ฟ้าหลวง”

Loading...

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระอาการทรุดลง เนื่องด้วยมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะ (ตับ) และพระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน พระหทัย (หัวใจ) ทำงานไม่ปกติ ความดันพระโลหิตต่ำทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิต คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาความผิดปกติของระบบต่าง ๆ รวมทั้งการฟอกพระโลหิตด้วยเครื่องไตเทียมและกรองสารพิษซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของพระยกนะ แต่พระอาการคงอยู่ในภาวะวิกฤต จนกระทั่ง เวลา 21.17 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สิริพระชนมายุ 94 พรรษา

Loading...