ทำความรู้จัก ท่านผู้หญิง”ทัศนีย์” สามัญชนที่ในหลวงทรงคม (ไหว้) ‘คลิป’

1 มิถุนายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

1 เผยคลิปหาชมยากของ ในหลวงร.10 เมื่อพระราชทานสัมภาษณ์เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งพระองค์ทรงเคยเป็นอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดารุ่นที่ 2 โดยระหว่างการสัมภาษณ์นั้น พระองค์มีพระราชจริยวัตรอ่อนโยนและเป็นกันเองกับอดีตครูบาอาจารย์ผู้เคยสอน นอกจากนี้ยังมีพระราชอารมณ์ขัน ทำให้อดีตครูบาอาจารย์อดไม่ได้ที่จะหัวเราะตาม ตลอดการสัมภาษณ์เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่หาชมยากยิ่ง

Loading...

โดย ในหลวงร.10 ตรัสถึงความประทับใจ เมื่อครั้งทรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดาว่า

“เคยทำเวรลบกระดาน เวรแจกน้ำส้ม เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ เป็นเรื่องที่ดี ก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ให้ความเป็นห่วง ให้ความหวังดี ให้ความรัก แล้วก็ตั้งใจ มีศรัทธาที่จะสอน ครูที่ดีก็จะต้องดุ ตอนเด็กๆ ก็อาจจะไม่ชอบ โดนยังงู้นยังงี้อะไรต่างๆ แต่ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์ (ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์) ครูมีความบริสุทธิ์ใจ มีความเสียสละ ไม่คิดถึงตัวเอง เป็นห่วง เป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าเกิดนักเรียนไม่ดี หรือมีปัญหาต่างๆ ทางบ้าน ก็ติดตามตลอด มีเยื่อใยอยู่ตลอด อันนี้ที่เราประทับใจในโรงเรียนจิตรลดาและครูบาอาจารย์ เป็นโรงเรียนที่มีความรักความอบอุ่น”

Loading...

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นธิดาของพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการ(อธิการบดี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 4 คน ได้แก่กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
อายุส อิศรเสนา ณ อยุธยา
สุคนธา โบเยอร์
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

Loading...

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยได้เข้าถวายการสอนแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ขณะนั้นคือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน พร้อมกับพระสหาย 7 คน ปัจจุบัน ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

ชมคลิป

Loading...