‘ในฐานะพี่สาว’ “เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” ก้มกราบแทบพระบาท “ทูลกระหม่อมฯ” แม้พระยศน้อยกว่า “ชมคลิป”

11 มิถุนายน 2019 | Slide
Loading...

จากเมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 ทางเพจบนเฟซบุ๊ค ‘ROYAL WORLD Thailand – สำนักข่าวรอยัลเวิล์ด ประเทศไทย‘ เผยแพร่คลิป เหตุการณ์ที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ พระเชษฐภคินีทั้ง 2 พระองค์คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แม้ว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะมีพระยศน้อยกว่า แต่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็ถวายความเคารพในฐานะเชษฐภคินี(พี่สาว) สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมคลิปเป็นจำนวนมาก

Loading...

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ และทรงคมพระราชทานความเคารพ พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิง ถึงแม้ปัจจุบันทรงดำรงพระยศน้อยกว่า แต่ทรงเคารพในความอาวุโสในฐานะ “พี่สาว”

Loading...

ชมคลิปเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงถวายความเคารพ พระเชษฐภคินี – พระราชพิธีพระบ…

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ และทรงคมพระราชทานความเคารพ พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิง ถึงแม้ปัจจุบันทรงดำรงพระยศน้อยกว่า แต่ก็ทรงเคารพในความอาวุโสในฐานะ “พี่สาว”—-Princess Chulabhorn Walailak greets and respects her elder sisters Princess Maha Chakri Sirindhorn and Princess Ubolratana Rajakanya. Regardless of their titles, Princess Chulabhorn has the higher status than her eldest sister Princess Ubolratana who relinquished her styles of "Royal Highness".—-ขอบพระคุณภาพวีดีทัศน์จาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย – The Television Pool of Thailand

โพสต์โดย Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016

Loading...