ชื่นในอกคนไทย วินาที “พระองค์ภาฯ” ทรงนอบน้อม ย่อพระชานุ รับกระเป๋าทรงจาก “ทูลกระหม่อมฯ” ชมคลิป

12 มิถุนายน 2019 | Slide
Loading...

จากเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี , ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Loading...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ก่อนที่พระองค์ภาฯ จะทรงย่อพระชานุ เพื่อรับกระเป๋าทรงจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาช่วยถือไว้ให้ จนเกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ อันสื่อให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และความนอบน้อมของพระองค์ภาฯ เป็นอย่างดี

Loading...

ชมคลิปขอบคุณที่มา ทวิตเตอร์ @Oilsai_

Loading...