นักร้องมาแล้ว “ศรีสุวรรณ” ร้องประธานสภาฯ ตั้งกก.สอบ “ช่อ พรรณิการ์” โทษหนักถึงขั้นพ้น ส.ส.

24 มิถุนายน 2019 | Slide
Loading...

23 มิ.ย.62 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากยื่นเรื่องพฤติกรรมน.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้กระทำผิดหลายกรรมหลายวาระ เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นไปตามหมวด 1 ของมาตรฐานจริยธรรม ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ ต้องยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว

Loading...

อย่างไรก็ตาม ในวันพุธที่ 26 มิ.ย.62 นี้ ตนจะรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ถนนสุโขทัย ในข้อหากระทำผิดมาตรฐานจริยธรรม ตามหมวด 2 ซึ่งระบุว่า ต้องเสนอประธานสภาฯทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมขึ้นมาโดย มีรองประธานสภาคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคต่างๆ 4-5 คน ทำการสอบสวน ตามคำร้องว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่อย่างไร

สำหรับคำร้องต่อน.ส.พรรณิการ์นั้น เข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรฐานจริยธรรมหมวดสอง ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก จำนวนสองข้อด้วย คือ ข้อ12 ไม่ยึดมั่นหลักนิติธรรม และไม่ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อ17 น.ส.พรรณิการ์ได้กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง

Loading...

“สำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามหมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง ซึ่งผมได้ยื่นป.ป.ช..ไปแล้ว ส่วนหมวดที่สองเป็นหน้าที่ของสภาจะต้องสอบสวน ตั้งแต่ให้มีการตักเตือนไปจนถึงขั้นหนักสุดคือให้มีการลงมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” นายศรีสุวรรณ กล่าวก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ ได้ยื่น ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบ น.ส.พรรณิการ์ กรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากในเฟซบุ๊กที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควร อันเป็นพฤติการณ์ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งตามกระบวนการจะเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช. ไต่สวนสอบสวนและเสนอหลักฐานมายังศาลฎีกาดำเนินการเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืน

Loading...

ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า แม้ภาพและข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนั้นเป็นการโพสต์นานแล้วแต่ต้องทราบว่า น.ส.พรรณิการณ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็น ส.ส. แล้วแต่ภาพดังกล่าวแม้จะมีการโพสต์มาหลายปีแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องในอดีตแต่ข้อความเหล่านั้นไม่ได้ลบทิ้ง ดังนั้น ความผิดมันยังต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ น.ส.พรรณิการ์เป็นส.ส.อยู่

Loading...