ร่าเริง อ่อนโยน เรียบง่าย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เหลนคนโปรด ในสายพระเนตรคุณทวด

8 สิงหาคม 2019 | Slide
Loading...

พลตรีหญิง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมาได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

Loading...

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ หนึ่งในพระยูรญาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเรียกท่านหญิงว่า “ท่านทวด” เพราะมีศักดิ์เป็นพระปัยยิกา

โดยทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับ หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา แต่พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ ตั้งแต่มีพระชันษาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช รวมถึงเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

Loading...


ทั้งนี้ หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กราบทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อเสกสมรสกับ พลอากาศตรี โกสีย์ กรโกสียกาจ บุตรหลวงกรโกสียกาจ กับนางอบ กรโกสียกาจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2504 และมีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คนด้านการศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา) เมื่อปี 2500 และทรงเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี 2499 และเกษียณอายุราชการในปี 2533 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9

          ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ เจ้านายฝ่ายใน และปัจจุบันยังทรงงานด้านสาธารณกุศล อาทิ ทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงให้ความเคารพท่านหญิงประภาพันธุ์ เป็นอย่างยิ่ง
Loading...